Амофос: застосування добрива, склад, формула

Одного разу в приватній бесіді з колегою-рослинникам я почув коротку, але значиму фразу: «головне в нашій справі - правильно використовувати три букви: N, P, K». Ми дружно розсміялися, але я серйозно задумався.

Дійсно, винос з грунту рослинами трьох основних макроелементів живлення рослин, а саме: азоту (N), фосфору (P) і калію (K) необхідно щорічно заповнювати якісно і кількісно, ​​використовуючи для цього поновлюване джерело - мінеральні добрива. Про один з них - амофос і піде мова в подальшому.

Застосування амофосу і його неоціненні переваги

Амофос зазвичай використовується в усіх грунтово-кліматичних зонах на будь-яких типах грунтів (чорноземи, дерново-підзолисті, каштанові, гірські, лісові, сіроземи) з підвищеним вмістом калію (K) і недоліком фосфору (P).

Таким чином, виконуючи вищевказаний принцип, в сільськогосподарському виробництві буде строго і чітко дотримуватися необхідне і достатнє вміст у грунті трьох основних макроелементів харчування: азоту (N), фосфору (P) і калію (K).

Особливо актуальне використання амофосу в умовах мінливого клімату, коли посушливі періоди збігаються з критичними періодами росту і розвитку рослин: сходи, кущіння (зернові), фази бутонізації та цвітіння.

У ці періоди рослини найбільш уразливі для впливу екстремальних температур, які різко гальмують ріст і розвиток сільськогосподарських культур, пригнічуючи їх нормальну життєдіяльність, що несприятливо впливає на врожай і якість вирощуваної рослинницької продукції.

Перевагою амофосу перед іншими добривами аналогічного класу є його легка засвоюваність сільськогосподарськими рослинами, а також прискорена здатність добрива до ліквідації гострого дефіциту фосфору, який візуально діагностується в посівах темно- і жовто-зеленої плямистості, недорозвиненістю надземної частини, низьким плодоутворенням.

Вищевказані є перевагою амофосу роблять його незамінним агрохімікатів серед добрив подібного класу практично в усіх підприємствах агропромислового комплексу Російської Федерації і за її межами.

В особистих садово-городніх господарствах амофос також широко застосовується. Особливо чуйні до нього: виноград, буряк і картопля. Амофос перешкоджає накопиченню нітратів у винограду, збільшує врожайність і крахмалистость бульб картоплі, сприяє підвищенню цукристості у цукрових буряків.

Форма випуску та властивості

Вітчизняної хімічної промисловістю амофос випускається в наступному асортименті: марка А і марка Б вищого і першого сорту відповідно.

Амофос має вигляд гранул розміром близько 3,5 мм, гігроскопічний, водорастворим.

У складі амофосу відсутні баластні компоненти, що робить його виробництво економічно доцільним.

Основним завданням амофосу є оптимальне забезпечення сільськогосподарських рослин фосфором (P).

Азот (N) в складі водорозчинного добрива є супутнім і необхідним макроелементом.

Способи внесення амофосу

В агропромисловому виробництві існують три методи внесення амофосу під сільськогосподарські культури:

  • Основне (під оранку восени або навесні);
  • Припосівне (під час сівби);
  • Підживлення (протягом вегетації рослин)

Поєднання всіх способів внесення амофосу під сільськогосподарські культури з урахуванням природно-кліматичних особливостей регіонів сприяє оптимальному зросту і розвитку сільськогосподарських культур протягом усього вегетаційного періоду, а також підвищенню якості білка у зернових культур.

Практичні рекомендації по адресному застосування амофосу

З огляду на агроландшафтного районування, грунтово-кліматичне розмаїття та специфіку систем землеробства регіонів Російської Федерації, при використанні амофосу необхідно і достатньо дотримуватися таких практичні рекомендації:

  • Вивчити історію полів конкретного сільськогосподарського підприємства з урахуванням порушення правильного чергування культур (сівозмін) протягом тривалого проміжку часу, що дозволить визначити доцільність використання амофосу в умовах систематичного і грубого порушення культури землеробства;
  • Проводити періодичний агрохімічний контроль вмісту в грунті NPK - основних макроелементів живлення рослин для точного підбору норм і строків внесення амофосу в адресних умовах конкретного сільгосппідприємства (поля, ділянки, захищеного грунту);
  • Щорічно визначати економічний ефект від використання амофосу при спільному внесенні з іншими добривами, біологічними препаратами і засобами хімічного захисту рослин;
  • Менеджерам з продажу амофосу бажано оволодіти основами агрономічних знань, грамотно використовуючи результати вищевказаної аналітичної інформації для компетентного спілкування з потенційними клієнтами;
  • Керівникам і фахівцям агропідприємств різних форм власності, садівникам-любителям і городникам настійно рекомендуємо - строго дотримуватися заводську інструкцію із застосування амофосу, творчо поєднуючи її з особистим професійним досвідом і практичними знаннями.
Cхоже